ba2

Ett av de råeste byggene i landet

En av landets mest erfarne næringsmeglere, Håkon Tanberg, sparer ikke på kruttet når han skal beskrive kontorbygget Bygdøy Allé 2.

– Dette er en bauta av et kontorbygg. Bygget ble reist i 1960 og representerer kvaliteter som man ganske enkelt ikke finner i dagens nybygg. Det er store ord, men jeg anser dette som ett av de råeste kontorbyggene i landet, sier partner og leder for Malling & Co Næringsmegling, Håkon Tanberg. 

En hyllest til det originale
Helt i begynnelsen av Bygdøy allé reiser det markante kontorbygget seg. Høyblokken ved Hydroparken ble tegnet av den kjente arkitekten Erling Viksjø, som også tegnet Regjeringskvartalet. Han blir av mange sett på som en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme. I prosessen med bygget engasjerte Viksjø kunstneren Carl Nesjar som kunstnerisk rådgiver. Han fikk de to stjernekunstnerne Jacob Weidemann og Odd Tandberg med seg til å utsmykke både Bygdøy Allé 2 og den tilhørende Hydroparken. 
– Bygdøy Allé 2 er fantastisk ingeniørkunst. Vi skal sørge for at arkitekt Erling Viksjøs visjon for bygget blir ivaretatt, og samtidig modernisere det for fremtidige behov, sier arkitekt og daglig leder i Element, Cathrine Vigander. 

Bygget ble tegnet som hovedkontor for Norsk Hydro og har hele tiden vært eid av Norsk Hydros Pensjonskasse. Nå er eiendommen i ferd med å gjennomgå den største rehabiliteringen i byggets over 60 år lange historie. 
– Bygget skal ikke bare oppgraderes, det skal tilbakeføres til gammel storhet. Da bygget ble reist var dette et arkitektonisk mesterverk. Nå skal eiendommens opprinnelige kvaliteter frem igjen i lyset, de skal få den oppmerksomheten de fortjener, sier Tanberg. 

Han forteller at eiendommen opp gjennom årene har gjennomgått flere mindre oppgraderinger, men at huseier nå altså går svært grundig til verks. Hele bygget med tilhørende felles- og servicearealer skal oppgraderes og tilrettelegges for å tilfredsstille kravene til moderne leietakere. 
– All renovering skjer med stor respekt for byggets kvaliteter. Både særpreg og opprinnelige kvaliteter skal tas vare på, sier Tanberg. 

Fleksibelt og bærekraftig
Arbeidet er nå i en planleggingsfase, men allerede til høsten begynner den fysiske oppgraderingen av bygget. Høsten 2023 kan nye leietakere flytter inn i det som ikke bare vil være et fantastisk bygg, det vil også være et foregangseksempel på hvordan eldre kvalitetsbygg kan rehabiliteres til fordums prakt, samtidig som dagens krav til bærekraft og miljø tilfredsstilles. 
– Bygget skal BREEAM In-Use sertifiseres med mål om karakteren «Very Good». Det krever at bærekraftige valg spiller på lag med både vernet arkitektur og moderne teknologi, sier Tanberg. 

Byggets tekniske infrastruktur er robust og fremtidsrettet, blant annet med automatisk styring knyttet opp mot tilstedeværelse. Driftsanlegget i bygget er i tillegg forberedt for deling av data med leietakere som ønsker dette. For eksempel kan data om inneklima eller energibruk i eget areal integreres i leietakernes egne systemer via åpne kommunikasjonsgrensesnitt. 
Alle materialiteter er nøye utprøvd og fra arkitektenes side legges det vekt på å utvikle arealeffektivitet og fleksible løsninger, tilpasset den enkelte leietakers ønsker og behov.

– Ferdig oppgradert vil Bygdøy Allé 2 tilfredsstille kravene til de mest kravstore leietakere, både når det gjelder arkitektur, teknologi og bærekraft. Dette har blitt et bygg og en arbeidsplass for fremtiden, sier Tanberg. 

En daglig berikelse
Arealeffektive, lyse, arealer blir enda bedre med gode fellesfunksjoner. I bygget er det et eget treningsrom, møte- og konferansesenter, personalrestaurant og kaffebar, allrom, kontorhotell og parkering. I tillegg kan vi nevnte skjorterens, sykkelreparasjon og lading av bil og sykkel. Alle fellesfunksjoner og servicetilbud i bygget blir tilgjengelige for byggets brukere gjennom en egen app. 
– Mange lever travle liv og det er mye som skal rekkes både på jobb og privat. Dersom bygget man jobber i kan være en støttespiller, så vil det være et viktig bidrag i en travel hverdag. I Bygdøy Allé 2 forsøker huseier å ta dette på alvor og tilrettelegge for en mer effektiv hverdag, sier Tanberg. 

Noe av det viktigste i så henseende er sentral beliggenhet som gjør det enkelt å komme seg til og fra. Bygdøy allé 2 ligger sentralt plassert på Solli plass, et viktig kollektivknutepunkt med trikker og busser i alle retninger. 
– Kollektivdekningen er svært god, samtidig som det er egen parkering i bygget. I tillegg byr nærområdet på et rikt utvalg av restauranter og shopping. Alt i alt representerer området rundt Solli plass noe av det beste Oslo har å by på. Å jobbe i dette området er derfor ikke bare praktisk, det er også en daglig berikelse, sier Tanberg. 

Interessert?