ba2
Logo

Om Norsk Hydros Pensjonkasse

Norsk Hydros Pensjonskasse er en langsiktig eier av Bygdøy Allé 2. Pensjonskassen, i sin nåværende form, ble opprettet i 1968 ved sammenslåing av Norsk Hydros Funksjonærers Pensjonskasse og Norsk Hydros Arbeideres Pensjonskasse. Formålet var å sørge for at medlemmenes rettigheter er godt ivaretatt og samtidig sikre de totale pensjonsforpliktelser på en optimal måte for Norsk Hydro. Norsk Hydros Pensjonskasse er et selveiende pensjonsforetak, står under tilsyn av Finanstilsynet og har konsesjon til å drive virksomhet som pensjonskasse. 

 

Forbehold
Personvern
Copyright © 2022

Logo

 

Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Norsk Hydros Pensjonskasse og Malling & Co Markets

Logo