ba2
Logo

Om Bygdøy Allé 2

Bygdøy Allé 2 ble bygget i 1960 som hovedkontor for Norsk Hydro, og Høyblokken med Hydroparken har hele tiden vært eid av Norsk Hydros Pensjonskasse. Høsten 2022 igangsettes en omfattende fornyelses- og revitaliseringsprosess av Høyblokken med tilhørende felles- og servicearealer. Gårdeier er veldig bevisst de bærekraftige fordelene ved å rehabilitere og ta vare på fremfor å bygge nytt. Alt tilrettelegges for fremtidens arbeidsplass både hva gjelder fleksibilitet, klima og teknologi, miljø og bærekraft.

Vi ønsker BDO velkommen til BA2 med innflytting høsten 2024!
Det internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet BDO skal de neste 10 årene leie 11 etasjer i BA2.

«Noe av det vi verdsetter mest med bygget, er at det har en klar miljøprofil, tilrettelegger for fremtidens arbeidsliv og at det etableres store sosiale soner.»

Roger Telle-Hansen,
leder for BDO Stor-Oslo og prosjekteier for nytt hovedkontor

Sosiale soner

Kontor

En moderne hyllest til det originale


 Arkitektperlen BA2, signert Erling Viksjø i 1960, gjennomgår nå en omfattende rehabilitering og transformasjon til det som skal bli ett av byens mest attraktive og markante kontorbygg!

Materialitet (illustrasjonsbilde)

Interiør mood (illustrasjonsbilde)

Arkitekten og fremoverlent interiørarkitektur forenes som konsept der kravene til en moderne arbeidsplass skreddersys og tilpasses, samtidig som man bevarer byggets særpreg og opprinnelige utforming i størst mulig grad. Nedkledd til sin originale prakt utføres det omfattende grep for å sikre de ypperste kvaliteter på tekniske fasiliteter. Lyddemping, belysning og materialiteter er nøye utprøvd og tilrettelagt for en sømløs arbeidshverdag. Det legges også et stort fokus på arealeffektivitet og fleksible løsninger på etasjene tilpasset den enkelte leietakers ønsker og behov.

Krohnarks gjenkjennelige råskap og formspråk fyller rommene og komplimenterer den historiske arkitekturen i en knalltøff harmoni. Fargesatt i dype og dempede toner på eksklusiv og elegant materialbruk vil bygget fortsette å stå støtt og stolt langt inn i fremtiden.

«Vi vil være bærekraftige og levere litt evighetsperspektiv. Å ha ett rom til hver person er ikke like bærekraftig, i dag vil man heller ha kompetansedeling.»

Heidi Krohn Olsen,
Interiørarkitekt og daglig
leder i Kronark

Miljø & bærekraft


Gode, bærekraftige valg legger tydelige føringer for utviklingen av Bygdøy Allé 2, der vernet arkitektur og ny teknologi spiller på lag for å sikre et godt innemiljø for byggets brukere. Bygget skal BREEAM In-Use sertifiseres med mål om karakteren «Very Good», noe som betyr at bygget utvikles etter de strengeste miljø- og bærekraftprinsipper. Den tekniske infrastrukturen i bygget er robust, fleksibel og fremtidsrettet, og de tekniske anleggene er designet for enkelt å kunne tilpasses ulike romløsninger. Med egne styringspaneler gis brukerne anledning til å justere blant annet romtemperatur i egne soner. I tillegg vil bygget automatisk tilpasse seg bruken blant annet ved å måle tilstedeværelse og automatisk senke temperatur og luftmengde i arealer uten mennesker. Det avanserte styringssystemet registrerer og optimaliserer driften av de tekniske anleggene slik at disse driftes på en bærekraftig og energieffektiv måte. 

 Driftsanlegget i bygget er forberedt for deling av data med leietakere som ønsker dette. For eksempel kan data om inneklima eller energibruk i eget areal integreres i leietakernes egne systemer via åpne kommunikasjonsgrensesnitt. 

Logo

Teknologi 


Teknologi preger hverdagen vår i stadig større grad. I Bygdøy Allé 2 spiller teknologien en sentral rolle i den daglige driften. Dette vil bidra til å gjøre arbeidshverdagen enklere og mer effektiv for byggets leietakere.

Vi vil tilrettelegge for en app til glede for byggets leietakere. Alle fellesfunksjoner og servicetilbud i bygget vil bli tilgjengelig for byggets brukere gjennom appen – besøksregistrering, booking av møte- og konferanserom, allrom, treningssenter, møteromsmat, skjorterens, sykkelreparasjon og lading av bil og sykkel, med mer.

Byggets brukere kan også følge og få kontroll på eget energiforbruk, samtidig som sensorer automatisk vil måle tilstedeværelse og senke både temperatur og luftmengder i arealer hvor det ikke er mennesker.

App & infoskjermer

Kontroll av energiforbruket

Sensorer

Temperaturkontroll

Behovsstyrt ventilasjon

Adgangskontroll

App & infoskjermer

Kontroll av energiforbruket

Sensorer

Temperaturkontroll

Behovsstyrt ventilasjon

Adgangskontroll

Sensor

Applikasjon

Historien


Bygdøy Allé 2 er en kjent og betydningsfull bauta med en stolt, norsk industrihistorie. Som en del av eiendommen ligger den vakre Hydroparken på fem mål. Før Bygdøy Allé 2 ble oppført, lå Mogens Thorsens stiftelse der i et stort bygg, også kalt «Hurpeslottet». Mogens Thorsens stiftelse hadde nemlig som formål å gi 50 «verdige og uforsørgede enker og ugifte kvinder av den dannede klasse, fri bolig med brænde i en dertil passende bygning, der er bestemt at skulle oppføres på den skjenkede eiendom, samt å yde herav disse damer en månedlig renteportion av stiftelsen». Norsk Hydros Pensjonskasse kjøpte tomten av Mogens Thorsens stiftelse.

Bygdøy Allé 2 eies og driftes av Norsk Hydros Pensjonskasse. Det ble tegnet av den kjente, norske arkitekten Erling Viksjø og bygget som hovedkontor for Norsk Hydro i 1960. Hydro flyttet senere til Vækerø.

Arkitekten


Mannen som tegnet Bygdøy Allé 2 er den kjente, norske arkitekten Erling Viksjø. Han ble født i 1910 og er i dag kjent for en rekke flotte monumentalbygg som Regjeringskvartalet med Y-blokka, Elkems hovedkontor i Middelthuns gate, Oslo Helseråd, Bergen rådhus og Tromsøbrua. Viksjø var veldig begeistret for den kjente, sveitsiske arkitekten Le Corbusier. Mange mener at Regjeringskvartalet har tydelige referanser til Utdanningsdepartementet i Rio de Janeiro, som Le Corbusier tegnet i 1947. Men mens Le Corbusier brukte rå betong, utviklet og patenterte Erling Viksjø en naturbetong foredlet med overflatebehandling han brukte både i Bygdøy Allé 2 og i Regjeringskvartalet i form av rundslipt og sandblåst elvegrus. 

Viksjø døde i 1971, og betraktes som en av de fremste arkitektene innen norsk modernisme.

Erling Viksjø, Bilde: Nasjonalmuseet

Utsmykning


Til utsmykning av Bygdøy Allé 2 og Hydroparken engasjerte Erling Viksjø den kjente, norske kunstneren Carl Nesjar som kunstnerisk rådgiver. Mens blant andre Pablo Picasso og Carl Nesjar fikk utsmykke Regjeringskvartalet, engasjerte Nesjar de to norske stjernekunstnerne Jacob Weidemann og Odd Tandberg. Weidemann malte de store, vakre veggmaleriene i resepsjonen og ute foran inngangspartiet, mens Odd Tandberg utsmykket 1. etasje og steinveggene ute i den vakre Hydroparken mot Solli plass.

Arkiv: Veggmalerier

Arkiv: Maler Jacob Widemann

Les videre i prospektet

 

Forbehold
Personvern
Copyright © 2022

Logo

 

Denne prospektnettsiden er utarbeidet av Pulse Communications og Plyo på oppdrag av Norsk Hydros Pensjonskasse og Malling & Co Markets

Logo